Sidste nyt
Turneringsbetingelser
Puljeinddeling og aktuel stilling
Slutspilskampe
Landsfinale 2011
Udskriv kampkort
Spilleplan 2011
Klubkoordinatorer
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2011
Årsmøde referat
Tilmelding 2012
Vedtægter
Links
Til forsiden
Arkiv 2011 - Referat fra Årsmøde - Øst

Højre justering

  

 

 
 

 

Årsmøde 2011

Golfklubber i ”Regionsgolf Danmark Øst”

Årsmøde lørdag den 29. oktober på Passebækgård.

Dagens program:
  • 09:00 – morgenmad i klubhuset
  • 10:00 – 9 hullers match
  • 13:00 – frokost
  • 14:00 – årsmøde
Dagsorden skal omfatte:
· Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Peter Sparre Andersen - valgt
· Bestyrelsens beretning 2012 v/ John Munthe
 
Først og fremmest velkommen til årsmødet og et særligt velkommen til JSA – formand i Vest for Sen/Vet.29 klubber er repræsenteret med i alt 49 deltagere og det betyder, at 52 % af klubberne er repræsenteret.
1: Det er lykkedes at finde en hovedsponsor. GOLFEXPERTEN har fundet sit sølvsponsorat så interessant, at de har tegnet hovedsponsorat for de næste 3 år fra 2012 at regne. Det er et samarbejde vi ser frem til med stor glæde. Sponsorudvalget har vi nedlagt, og i stedet har vi kontrakt med Bent Sonne fra Furesø golfklub, en pensioneret reklamemand, som for et beskedent provisionsbeløb vil forsøge at tegne sponsorater. Regionsgolfen har derfor ingen udgifter, idet der kun betales, når der tegnes en sponsorkontrakt. Det sparer bestyrelserne i både ØST og Vest tid og penge.
2: I 2011 skiftede vi til vores nye domænenavn: www.regionsgolf-danmark.dkog vi måvirkelig sige at navnet er godt modtaget og accepteret, så også stor tak til samtlige koordinatorer. Det er bestyrelsens opfattelse, at hjemmesiden er et godt og brugbart værktøj i hverdagen. Vi har sjældent henvendelser fra koordinatorerne for at udrede problemer. Naturligvis har nye klubkoordinatorer mere brug for vejledning og her hjælper bestyrelsesmedlemmerne med aktiv medvirken. Hjemmesiden arbejder vi stadig på at forbedre. I administrationsknappen kan kaptajner og koordinatorer trykke på ”glemt password” og endvidere download brugermanualer til henholdsvis kaptajner og koordinatorer.
Resultatindtastningen er efterhånden ren rutine i puljekampene, for vi har i år ikke oplevet, at holdene har glemt at taste i tide. Det er straks mere problematisk i slutspillene. Vi har i år ringet til flere hold, så resultatet kunne blive tastet i tide. Tidsterminerne i slutspillene er temmelig pressede, så vi opfordrer til, at slutspilresultater tastes umiddelbart efter match eller senest dagen efter.  
3: Formændene fra Øst og Vest har de sidste par år været i dialog og til møder med DGU for at få oprettet en 2. veterandivision. I år nåede vi i mål med et kompromis. I stedet for at oprette 2. veterandivision udvider DGU sin 1. veterandivision med 8 hold - 4 fra Øst og 4 hold Vest. Sidegevinsten for regionsgolferne er, at veteranholdene i alle rækker med større sandsynlighed vil møde hold med mere ens handicap end tidligere. Regionsgolfen accepterede at oprette en Veteran Eliterække, som i sæson 2012 består af 8 hold. De følgende år udvider vi med flere hold, så vi slutter med 8 puljer á 4 hold. Bestyrelsen vil i turneringsbetingelserne beskrive oprykningsreglerne år for år. Og så et stort hjertesuk. Deltager en klub i mere end én senior- eller veteranrække, så burde det være en selvfølge, at spillerne med de laveste hcp. også spiller på de bedste hold. Sådan er det desværre ikke til dato. Koordinatorerne bør indskærpe overfor sen/vet hold, at de bedste spillere naturligvis også spiller på de dygtigste hold. Alt andet lige giver det større glæde for spillerne.
4: Undersøgelse af klubbernes tilskud til regionsgolfen er afsluttet. Resultatet var temmelig nedslående, fordi kun 26 klubber svarede. Bestyrelsen vil derfor fremadrettet tage sit stærke forbehold, hvis årsmødet vil have bestyrelsen til at afdække andre forhold i regionsgolfen. Anonymiseringen ser ud som følger: oplæst mundtligt.
5: Flexmedlemmer (hverdagsmedlemmer) er regionsgolfens møllesten. Bestyrelsen synes, at det er trist , at DGU også omfatter hverdagsmedlemmer som flexmedlemmer, på trods af, at de både har betalt indskud og gør sin hjemmeklub den tjeneste, at de ikke belaster banen i weekends og dermed giver deres klub større mulighed for at kunne have greenfeespillere. Flexmedlemmer skal pr definition betale for at spille, og det vil bryde med årtiers tradition, at der ikke er penge mellem klubberne i regionsgolfen. Derfor er bestyrelserne i både Øst og Vest enige om , at flexmedlemmer også i 2012 ikke kan deltage i regionsgolfen.
6. Alle koordinatorer har fået tilsendt en oversigt, der viser hvilke klubber der siden årtusindskiftet har afholdt finaler og årsmøder:

 
 
regions finale
 
landsfinale
 
 
årsmøde
 
2001
 
Værløse & Kokkedal
 
X
 
 
Vallensbæk (CGC GC)
 
2002
 
Hillerød
 
Møn
 
 
Sydsjælland
 
2003
 
Søllerød
 
X
 
 
Hedeland
 
2004
 
Næstved
 
Køge
 
 
Roskilde
 
2005
 
Maribo Sø
 
X
 
 
Kalundborg
 
2006
 
Helsinge ( Ree)
 
Sorø
 
 
Trelleborg
 
2007
 
Smørum
 
X
 
 
Skovbo
 
2008
 
Hjortespring & Hillerød
 
Gilleleje & Fredensborg
 
 
Søllerød
 
2009
 
Hedeland
 
X
 
 
Køge
 
2010
 
Odsherred
 
Skovbo
 
 
Mølleåen
 
2011
 
Kalundborg & Skjoldenæsholm
 
X
 
 
Passebækgård
 
2012
 
Ishøj & Marielyst
 
Midtsjælland & Falster
 
 
 
 
2013
 
 
 
X
 
 
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allerede nu vil bestyrelsen gerne have en tilbagemelding på hvem, der vil afholde Sjællandsfinale 2013 og årsmøde 2012.
7: Alle koordinatorer har tillige fået tilsendt oversigt over holdtilmelding når det gælder Senior- og Veteranrækkerne i 2012. Klubberne skal som udgangspunkt have den logiske tilgang til inddelingen, at holdene naturligvis altid tilmeldes i de rækker, som klubben har spillet sig op i. Derudover kan alle klubber som bekendt tilmelde hold i SB- og VC rækkerne samt A-, B-, C- og D- rækkerne.

Veteran Elite
Veteran A
Veteran B
 
Senior A
nyoprettet
stadig i VA
ned fra VA
 
stadig i SA
Frederikssund
Vestlolland
Maribo Sø
 
Harekær
Helsingør
Næstved
Odsherred
 
Sydsjælland
Hillerød
Trelleborg
Skjoldenæsholm
 
Maribo Sø
Hornbæk
Kalundborg
Smørum
 
Storstrømmen
Kokkedal
Korsør
Hedeland
 
Næstved
Køge
Simons
Mølleåen
 
Sorø
Roskilde
Asserbo
Hørsholm
 
Skjoldenæsholm
Sorø
Hjortespring
Fredensborg
 
Korsør
 
Nexø
stadig i VB
 
Holbæk
Vet Elite rækken
Gilleleje
Harekær
 
Smørum
giver oprykning
CGC GC
Helsingør
 
Skovbo
til DGU´s 1. div
København
CGC GC
 
CGC GC
 
vindere VB
Kalundborg
 
Roskilde
 
Albertslund
Asserbo
 
Nexø
 
Møn
Gilleleje
 
Frederikssund
 
Brøndby
vindere VC
 
Køge
 
Hedeland
Frederikssund
 
Hedeland
 
Hillerød
Køge
 
Asserbo
 
Frederikssund
Søllerød
 
Kokkedal
 
Furesø
Furesø
 
Gilleleje
 
Kokkedal
Vestlolland
 
Hornbæk
 
bedste 2 el 3 fra VB
Næstved
 
Hillerød
 
Værløse
Helsingør
 
vindere SB
 
Sydsjælland
bedste 2 el 3 fra VC
 
Møn
 
Skovbo
Ledreborg
 
Værløse
 
Søllerød
Sydsjælland
 
Hjortespring
 
Hornbæk
Værebro
 
Brøndby
 
Dragør
Nivå
 
Albertslund
 
Maribo Sø
Hornbæk
 
Furesø
 
Storstrømmen
Møn
 
Odsherred
 
 
Falster
 
bedste 2 fra SB
 
VA rækken
 
 
Trelleborg
 
giver oprykning
VB rækken
 
Søllerød
 
til Veteran Elite
giver oprykning
 
Kalundborg
 
 
til Veteran A
 
 
 
 
 
 
SA rækken
 
 
 
 
giver oprykning
 
 
 
 
til DGU´s 4. div

 
8: Bestyrelsen har i år taget et nyt tiltag i forbindelse med Sjællands- og Landsmester værdigheden. Vi hyrede en prof. fotograf, som tog nogle fine billeder, som vi håber at de respektive klubber vil hænge på udsete og synlige steder. Vi vil indskrænke os til at, det kun er billeder af mestrene og ikke som i år tillige runner-up. 
Bestyrelsens beretning godkendt.
 
 Turneringsberetning ved matchleder beretning ved matchleder Svend Erik Larsen.
Regionsgolf Øst har i år afviklet turneringen med 341 deltagende hold.
Den samlede turnering har været afviklet på en måde der viser at regionsgolfen igen ”som breddeidræt indenfor golf” har vist sin berettigelse hvilket i høj grad skyldes jeres og holdkaptajnernes indsats med afvikling af turneringen.
Vi har i år ikke modtaget nogen protester, men mange forespørgelser om forskellige problemstillinger i forbindelse med afviklingen af matcherne som for de flestes vedkomne gik på forståelse af turneringsbetingelserne og regler i al almindelighed.
Under turneringsforløbet er det blevet konstateret, at ikke alle holdkaptajner var blevet indsat som bruger af det administrative system. Det er vigtigt at alle holdkaptajnerne får adgang til vort administrative resultatsystem som bruger, så de kan udøve deres opgaver: nemlig at lægge matchens resultat ind i systemet og ikke skal afvente koordinatorens tilstedeværelse. Især med det af sidste årsmødes vedtagelser vedr. tidsfrist for indtastning af matchsresultater, er det vigtigt at man har adgang.
 
Vi har i år under afviklingen af turneringen ikke hele tiden haft vejrguderne med os. Mange matcher måtte afbrydes på grund af de vejrlige forhold eller lignende forhold, hvor det viste sig, at det ikke var muligt at færdiggøre matchen.
Der er ikke noget galt i at afbryde en match, hvis ikke betingelserne for afviklingen er til stede, så matchen kan færdiggøres på forsvarlig – og sportslig vis og til alles tilfredshed.
Med det vejrlig vi har oplevet i perioder her i sommer, var der ikke andet gøre at afbryde matcherne og vi er jo ikke herre over den slags forhold og det er her at fornuften skal træde i kraft og at man i fællesskab træffer den rigtige beslutning.
Her skal der ikke herske tvivl, om at torden og lyn ØJEBLIKKELIG stopper matchen selvom det så kræver, at der skal findes en ny spilledato - sådan er det.
Derfor skal opfordringen også være, når disse situationer opstår og hvor matchen afbrydes, at holdkaptajnerne/koordinatorerne i fællesskab hurtigst muligt finder en ny dato til at færdiggøre matchen og samtidig husker at informere matchslederen om ny spilledato.
Det er Jer der fastsætter spilledatoerne og det fungerer normal fornuftig og I har også styr på det. Men der er også situationer som opstår, hvor et hold kan komme i klemme på grund af manglende spillere på datoen og derfor gerne vil ændre spilledato.
Normalt finder I ud af det, men der også situationer, hvor den manglende forståelse og flexilibitet ikke er til stede. Vi blander os normal ikke i disse situationer, men vi vil opfordre til, at man udviser forståelse og flexilibitet, når et hold ønsker at ændre dato.
Til sidst vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til Kalundborg og Skjoldenæsholm for at de påtog sig værtskabet for afviklingen af Sjællandsfinalerne til alles tilfredshed og specielt en tak til Skjoldenæsholm som påtog opgaven i 11. time da Marielyst bane var lukket på grund af vand.
Til næste år skal vi, udover at vi skal afvikle Sjællandsmesterskaberne i Ishøj den 15.sept.og Marielyst den 16. sept. der opstået puldselige situationer som gør at et hold f.eks. får et stort frafald af spillerreder opstået puldselige situationer som gør at et hold f.eks. får et stort frafald af spillerreogså afholde landsfinalerne på Midsjælland den 22.sept. på Falster den 23. sept.
 
 
 
· Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse ved kasserer Ib Andersen – GODKENDT.
 

Regnskab 1/10-10 til 30/9-11
Regnskab 2011
Budget 2011
Regnskab 2010
Budget 2012
Indtægter
 
 
 
 
Tilmelding
170.500,00
135.000
134.000
160.000
Rente
60,50
0
77
 
Vest Indbetaling
3.301,00
0
0
 
Diverse Indbetaling
1.507,74
0
500
 
Trukket Hold 4x500,00
2.000,00
 
 
 
Royal Unibrew
Golfexperten
 
 
16.816
   
       13.000
 
177.369,24
135.000
151.393
173.000
 
 
 
 
 
Udgifter
 
 
 
 
Kørsel note 1
44.971,55
45.000
42.443
30.000
Møder note 2
34.722,86
20.000
18.542
34.000
Repræsentation note 3
8.715,14
5.000
3.301
6.500
IT-EDB
24.112,86
10.000
9.678
20.000
Greenfee
9.003,00
5.000
4.923
9.000
Rejsetilskud
21.600,00
30.000
4.800
24.000
DGU Rep. Møde
2.295,00
2.500
2.295
2.300
Kontorart. + Kontorhold
3.507,32
4.000
3.673
3.200
Gebyrer
681,00
300
129
700
Landsfinale
9.987,00
10.000
4.460
8.000
Sjællandsfinale
1.049,00
0
 
4.000
Diverse
3.825,66
0
 
4.000
Gaver
 
 
230
 
Sponsorudg
 
 
4.167
 
 
164.470,39
131.800
98.641
145.700
 
 
 
 
 
Årets resultat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saldo Bank 30/9-11
28.216,64
Indtægter
177.369,24
 
 
 
Udgifter
-164.470,39
 
Til gode Vest
1.120,32
 
12.898,85
 
 
 
Bank 30/9-10
34.865,76
 
Egenkapital 30/9-11
29.336,96
 
47.764,61
 
 
 
Skyldig pr 30/9-10
-19.547,97
 
 
 
 
28.216,64
 
 
 

 
 
 
· Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse ved Ib Andersen – GODKENDT.
 
 
· Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
 
1)
Tilmelding.
Alle tidsfrister og betingelser der er angivet i invitationen til årets turnering skal overholdes af klubberne, ellers kan klubbens hold ikke deltage i turneringen arrangeret af Regionsgolf Danmark Øst. Bemærk, at klubben kan blive pålagt at lægge bane op til 3 slutspilmatcher.
Erstattes med følgende:
Tilmelding.
Alle tidsfrister og betingelser der er angivet i invitationen til årets turnering skal overholdes af klubberne, ellers kan klubbens hold ikke deltage i turneringen arrangeret af Regionsgolf Danmark Øst. Bemærk, at klubben kan blive pålagt at lægge bane op til 3 slutspilmatcher, og at klubberne på skift afholder Sjællands- / Landsfinaler.
Forslaget vedtaget.
 
2)
Deltagere.
Spillere skal være fuldtids medlem af hjemmeklubben og kan kun spille for denne. Spillere kan kun spille for én klub i kalenderåret. Flexmedlemmer kan ikke deltage i regionsgolfen.
En spiller, der har spillet på divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold under RDØ, når RDØ holdet EFTERFØLGENDE har spillet én match uden vedkommende spiller. Denne spærreregel er tillige gældende såfremt en spiller deltager på mere end et hold i RDØ. Ingen spiller der har deltaget på divisionshold kan deltage i slutspildsmatcher.
Erstattes med følgende:
Deltagere.
Spillere skal være fuldtids medlem af hjemmeklubben og kan kun spille for denne. Spillere kan kun spille for én klub i kalenderåret. Flexmedlemmer kan ikke deltage i regionsgolfen.
En spiller, der har spillet på divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold under RDØ, når divisionsholdet EFTERFØLGENDE har spillet én match uden vedkommende spiller. Denne spærreregel er tillige gældende såfremt en spiller deltager på mere end et hold i RDØ. Ingen spiller der har deltaget på divisionshold kan deltage i slutspildsmatcher.
Forslaget vedtaget.
 
3)
Klubbernes administration.
Klubberne skal udnævne én klubkoordinator for alle klubbens hold i RDØ. Klubberne er selv ansvarlige for, at post angående turneringen, der sendes til klubbens officielle adresse (registreret af DGU), og at fax og e-mail videreformidles til koordinatoren. Såfremt en klub trækker et hold ud af turneringen eller, hvis et hold ekskluderes, så koster det klubben 500.- kr. i administrationsgebyr. Betales der ikke, udelukkes alle hold i klubben for deltagelse i året efter.
Erstattes med følgende:
Klubbernes administration.
Klubberne skal udnævne én klubkoordinator for alle klubbens hold i RDØ. Klubberne er selv ansvarlige for, at post angående turneringen, der sendes til klubbens officielle adresse (registreret af DGU), og at fax og e-mail videreformidles til koordinatoren. Såfremt en klub trækker et hold ud af turneringen eller, hvis et hold ekskluderes, så koster det klubben 500.- kr. i administrationsgebyr. Betales der ikke, udelukkes alle hold i klubben for deltagelse i året efter.
På foranledning af bestyrelsen skal klubberne fremsende resultatkort fra både ude- såvel som hjemmekampe. Årets resultatkort opbevares frem til 1. oktober, hvorefter de kan destrueres.
Forslaget vedtaget.
 
4)
Bestyrelsen foreslår, at slutter landsfinalematchen A/S, spiller 1. herresingle sudden death.
Forslaget vedtaget.
 
 
Forslag fra Køge Golf Klub:
Ifølge turneringsbestemmelserne er det tilladt at bruge cart
Cart.
Cart tillades når det er godkendt af spillerens hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor matchen skal spilles og, at med/mod spilleren tilbydes at køre med.
Det foreslår vi ændres til:
Cart.
Personbefordrende køretøjer må ikke benyttes med mindre spilleren har dispensation.
og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor matchen skal spilles.
Forslaget vedtaget.
 
 
Forslag fra Albertslund Golf Klub:
Vi ønsker følgende tilføjelse til punktet:
Rækkeinddeling i A-B- C- og D-rækkerne
Sidst i afsnittet tilføjes følgende:
Deltagernes handicap måles på matchtidspunktet.
Begrundelse:
Det er svært for nye holdkaptajner at se om de enkelte medlemmer opfylder HCP betingelserne.
Følgende blev vedtaget:
Spillerens HCP om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgendeuge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle HCP afgørende for startrækkefølgende blandt herresinglerne.
 
 
Forslag fra Hørsholm Golf Klub:
Ændring af turneringsbetingelserne i Deltagere.
Spillere skal være fuldtids medlem af hjemmeklubben og kan kun spille for denne. Spillere kan kun spille for én klub i kalenderåret. Flexmedlemmer kan ikke deltage i regionsgolfen.
Ændringen forslås foretaget i første linje, således dennes ordlyd bliver:
Spillere skal være medlem af hjemmeklubben og kan kun spille for denne…….
Med ændringen udgår bestemmelsen om, at flexmedlemmer, herunder hverdagsmedlemmer, ikke kan spille regionsgolf.
Forslaget IKKE vedtaget.
 
 
Forslag fra Næstved Golf Klub:
Efter der er indført en ny 4. division i DGU-regi - "rammes" flere spillere af spilleforbud.
Vi foreslår derfor, at man ændrer vedtægterne, til at kun spillere der har deltaget i 1. og 2. division ikke kan deltage i RDØ efter de gældende regler.
Forslaget trukket jvf. Bestyrelsens forslag nr. 2
 
· Valg til bestyrelsen
 
Næstformand Leo Christensen – villig til genvalg – GENVALGT.
 
Kasserer Ib Andersen – villig til genvalg – GENVALGT.
 
Aage Petersen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Susanne Munthe – VALGT.
 
Suppleant Jim Christensen – villig til genvalg – GENVALGT.
 
Revisor Peter Havsteen – villig til genvalg – GENVALGT.
 
Revisor suppleant - bestyrelsen foreslår Aage Petersen, som er villig til valg – VALGT.
 
· Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for kompetent ledelse af årsmødet.


Sponsor Titel